Thoracal mobilisering – Andningsterapi

Andningsterapi

Alla känner ju till den stress och jäkt som förekommer i samhället idag, inte bara på arbetet utan också på fritiden. Allting går fortare och fortare, informationsflödet öser över oss och det finns inte en chans att komma undan. Vi fungerar så att vi tar in och bearbetar även oönskad information. Många människor mår dåligt av det snabba tempo som stressar upp kroppen och framförallt andningen.

Andningen påverkar syresättningen av blodet som i sin tur skall förse muskler i hela kroppen med syre. Då muskler inte får det syre de behöver så fungerar de inte lika bra, krampande, stela och onda drar de i sina fästen. Vår speciella metod att arbeta med andningens muskulatur har visat sig ha mycket goda effekter på stress och hög andning. Begreppet manuell medicin ska placera Lotorp på den medicinska kartan. Massageterapeuten Janne Karlsson kombinerar massage och andningsövningar under arbetsnamnet Lotorpsmetoden.

Jag har lyckats behandla patienter med astmaliknande symptom som jag själv inte trodde fanns. Jag är lika förvånad som patienterna som i vissa fall haft besvär i 20-30 år, säger massageterapeuten Janne Karlsson i Lotorp, som förklarar begreppet manuell medicin med att hjälpa kroppen på traven utan luftrörsvidgande medicin och cortisonpreparat.

Hans metoder är inte unika. Hemligheten bygger på kombinationen av massage och andningsövningar. Genom att stimulera, massera och jobba med bröstkorg, andning och magmuskler får han patienterna att tömma lungorna.

Tobaksrök och dofter.
Han förklarar att lungorna är kroppens reningsverk. När en människa bara andas med hälften av lungkapaciteten blir skräpet kvar. Kroppen försöker då skydda sig genom att reagera negativt på parfym, tobaksrök och starka dofter.
– Det roliga är att förändringarna och de goda resultaten kommer direkt.

Drabbar sociala livet  
Andra besvär som uppkommer när patienterna utsätts för tobaksrök och starka dofter är yrsel, stickningar i fingrar, irriterade ögon, magbesvär samt kalla händer och fötter. Reaktionerna vid fysisk aktivitet och mental stress är likvärdiga oberoende av tid på dagen eller årstid.   – Det sociala livet blir lidande när man inte kan gå ut och dansa eller gå på restaurang. Många patienter har mått jättedåligt. Tidigare har det inte funnits några behandlingsformer att erbjuda när folk klagat på att de inte får tillräckligt med luft, har svårt att andas och hostar slem. Janne Karlsson ingår i ett nätverk med åtta massörer i Lotorp, Norrköping och Motala som jobbar med Lotorpsmetoden. Gruppen diskuterar nyanställningar för att möta reaktionerna. De senaste åren har flertalet patienter sökt hjälp för stressrelaterade symptom. Efter hand kom vissa patienter tillbaka och påpekade att problemen minskat redan efter sex veckor.
Några hade till och med slutat ta medicin.
– När jag fått ihop åtta berättelser skickade jag dem till Astma- och Allergiförbundet.   Jag fick senare kontakt med Olle Löwhagen i Göteborg som höll i en pilotstudie med personer med astmalika symptom som trots hög medicinering inte lyckats komma tillrätta med problemen.

”Kan vara bra”  
Olle Löwhagen är professor inom allergimedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han berättar att 10-20 procent av alla svenskar mer eller mindre har andningsbesvär eller hosta. Lotorpsmodellen kan vara en bra väg att komma tillrätta med besvären.   – Janne Karlsson tacklar det här bra och vågar slå an en annan ton, säger Olle Löwhagen.   Han tycker att sjukgymnastik, massage och andra icke medicinska behandlingar är satta på undantag.   – Förr i världen tog vi i patienten. I dag får du instruktioner på sjukhuset vad du kan göra hemma eller att du ska andas så och så, säger Olle Löwhagen.

Patienter nöjda med metoden
Patienter med andningsbesvär är nöjda med Lotorpsmetoden.   Janne Karlsson har samlat patientbreven i en särskild mapp på företaget i Lotorp. nedan kan du läsa ett av alla patientbrev. En kvinna i 50-årsåldern har haft diagnosen astma i 14 år plus nickel- och parfymallergi. Hon hostar slem dag och natt och fasade tidigare för att vistas i stora samlingslokaler. Hennes förkylningar sträckte sig över två månader och behandlades med cortisonpreparat. Vändningen kom när Janne Karlsson lärde henne att andas rätt och att andas ut ordentligt. Resultatet blev förändrad astmabild, ingen hosta och avslutad medicinering.
KOL-patienten Göran har gått från mörkret till ljuset sedan han började behandlas med Lotorpsmetoden.

KOL-patienten Göran Karlsson, 72, har regelbundet får hjälp av massageterapeuten Janne Karlsson. Göran Karlsson ser Lotorpsmetoden som ett bra komplement till traditionell sjukvård och medicinering.
– Det är stor skillnad hur jag mår nu och när jag började åka till Lotorp och få massage var tredje vecka. Jag var först skeptisk, men nu är det som att komma från mörkret till ljuset.

Metoderna som Lotorpsmetoden bygger på är inte unika. Hemligheten är kombinationen av massage och andningsövningar. Genom att stimulera, massera och jobba med bröstkorg, andning och magmuskler får Janne Karlsson patienterna att tömma lungorna.
– Han börjar med att massera ryggen och fortsätter med midjan, diafragman och bröstkorgen. Första gången jag fick massage gjorde det ont. Kroppen kändes stel som en plåtkabin.

Den gamle byggnads- och träarbetaren Göran Karlsson är sjukpensionär sedan snart 20 år tillbaka och har diagnosen KOL. Under yrkesåren rökte han pipa och jobbade en period med att täta husväggar med fogskum. Skummet visade sig framkalla astma, emfysem och kronisk bronkit trots att det till en början ansågs ofarligt.

– Vi uppmanades att dricka mjölk, men det gjorde bara slemmet tjockare. Göran Karlsson liknar sjukdomen med att en vanlig människa tvingas andas genom ett halmstrå. Starka dofter och parfymer gör att det känns som om lungorna drar ihop sig och ett spjäll stängs i halsen. Förr kunde han stå och hosta slem halvtimmesvis. Numera kan det gå tio dagar mellan hostattackerna samtidigt som nattsömnen successivt blivit bättre.  Under ett års behandling med Lotorpsmetoden har Göran Karlssons genomsnittliga lungkapacitet ökat med 50 enheter (från 270 till 320 enligt PEF-värdena) Lungkapacitet mäts i liter per minut. En frisk människa blåser mellan 500-700 liter luft per minut.

Utbilda dig till friskvårdsmassör eller du som redan är massör vidareutbilda dig inom andningsterapi. Besök Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar som arrangerar massageutbildningar.